מאמרים מקצועיים
פינוי בינוי והתחדשות עירונית

איך מעודדים התחדשות עירונית בתנאי השוק הנוכחיים? – הקומה ה12/מאקו

גיא יקותיאל | 31.08.2023 ירידות באזור תל אביב ורחובות