פינוי בינוי

פינוי בינוי תכנון פינוי בינוי נדלן

פינוי בינוי הינו הליך בו נהרסים מבנים קיימים ותחתם נבנים מבנים חדשים.

יתרונותיו כוללים הגדלת שטח הדירות, תוספת מרחב מוגן (ממ"ד), תוספת מרפסת שמש, תשתיות משופרות, וקבלת דירות בעלות שווי גבוה יותר מהדירות המקוריות.

במסגרת פרויקט פינוי בינוי מתבצע תכנון של מתחם שלם הכולל מספר מבנים ולפיכך ניתן להביא בחשבון את הצרכים הציבוריים הנדרשים, כגון מבני ציבור, גני ילדים, גינות ושטחים ירוקים.

פרויקטים של פינוי-בינוי נועדו לשדרג אזורים עירוניים ישנים לאזורי מגורים חדישים, במטרה לשפר את רמת הדיור ואיכות החיים של התושבים ותוך כך לנצל באופן אופטימלי את הקרקעות בערים ולשמור על ריאות ירוקות ושטחים פתוחים.

הליך פינוי בינוי הינו הליך מורכב וארוך, אך החשש לקראתו אינו הכרחי. עם ליווי נכון ומתאים של אנשי מקצוע מנוסים, אפשר לקדם ולקיים הליך פינוי בינוי מאורגן, יעיל, בטוח, שיתופי ושקוף אשר יאפשר לאורך הדרך לשמוח ולהתרגש מהבאות.

אז איך מתחילים?

השלב המקדמי | טרום חוזי עד לחתימת הסכם פינוי בינוי מפורט

תחילה יש לבחור מספר נציגים אשר יהוו את נציגות הבניין וייצגו אתכם במהלך הפרויקט של פינוי בינוי. המינוי יאפשר לנציגות לפעול להוצאתו של הפרויקט אל הפועל ולקידומו מול היזם ומול יתר אנשי המקצוע המלווים את הפרויקט. בחירת הנציגות חשובה מאוד ומהווה את הבסיס ההכרחי לקידום כל פרויקט פינוי בינוי. ככל שהנציגות הנבחרת תהא חזקה, מגובשת ומעורבת יותר כך גם הפרויקט יצא אל הפועל בצורה הטובה ביותר. תפקידיה של הנציגות כוללים בין היתר:

 1. תקשורת שוטפת עם בעלי הזכויות ופעולה בשקיפות מלאה מולם;
 2. תיווך והנגשת השפה המקצועית;
 3. ריכוז צורכי בעלי הזכויות והעברתם לבעלי המקצוע;
 4. קיום הליכים מעמיקים של בחירת אנשי המקצוע אשר ילוו את הפרוייקט;
 5. ליווי תהליך המשא ומתן וההתקשרות החוזית עם היזם, לצד עורך הדין שנבחר לייצג את בעלי הזכויות;
 6. ייצוג נאמן של האינטרסים של בעלי הזכויות.

בחירת הנציגות נעשית בהחלטת רוב, במסגרת קיום אסיפה כללית של בעלי הזכויות.

x סגור

השלב הבא הוא בחירת עורך דין המתמחה בתהליך פינוי בינוי אשר ייצג אתכם, בעלי הזכויות, ילווה אתכם לאורך הפרויקט כולו וידאג לשמור על זכויותיכם. מאחר ומדובר בפרויקט מורכב שנמשך מספר שנים, חשוב מאוד לבחור עורך דין בעל ניסיון משמעותי בתחום ההתחדשות העירונית, ובפרט בעסקאות פינוי בינוי.

תפקידו של עורך הדין, כולל בין היתר:

 • מפגשים עם כלל בעלי הזכויות בפרויקט ומתן הסברים על ההליך ומשמעותו, על מנת לרתום את בעלי הזכויות לפרויקט תוך השגת הסכמות רחבות ככל הניתן;
 • ליווי בעלי הזכויות בהליך בחירת יזם (עריכה וניהול מכרז יזמים, בחירת ההצעה הטובה ביותר הן מבחינת כישוריו וניסיונו של היזם והן מבחינת התמורות המוצעות על ידי היזם)  ובהליכי בחירת יתר היועצים בפרוייקט;
 • גיבוש תנאי ההסכם מול היזם עד לחתימה על הסכם התקשרות מול היזם אשר מעגן את זכויות בעלי הזכויות;
 • מתן הסברים אודות משמעותו המשפטית והביצועית של הסכם ההתקשרות עם היזם;
 • הבטחת קבלת בטוחות מספקות מאת היזם בכל שלב משלבי הפרוייקט, כתנאי להמשך עבודתו של היזם (ערבויות חוק מכר, ערבות שכירות, ערבות מיסים, ערבות בדק, ערבויות משלימות, ביטוחים וכד').
 • ליווי בעלי הזכויות בקבלת דירותיהם החדשות התואמות את התחייבויות היזם בהסכם ההתקשרות ועד לרישום צו בית משותף ורישום זכויות בעלי הזכויות בדירה החדשה בלשכת רישום המקרקעין.
x סגור

הנציגות, בליווי עורך הדין, תבחר את אנשי המקצוע המתמחים בפרויקט פינוי בינוי שילוו את הפרויקט – שמאי ומפקח. קיום הליך בחירת שמאי ומפקח בשיתוף עורך הדין קודם לבחירת היזם, ממצב את בעלי הזכויות בנקודת פתיחה טובה, בעודם מלווים באנשי מקצוע שבחרו בעצמם, המהווים מקורות ידע מהימן לרשות בעלי הזכויות כבר בתחילת הדרך.

x סגור

בשלב זה עורך הדין מכין הסכם התקשרות ייעודי לפרויקט פינוי בינוי מפורט בין בעלי הזכויות והיזם הכולל מפרט טכני לביצוע הפרוייקט (אשר בבוא היום יחתם בין בעלי הזכויות ובין היזם). הסכם ההתקשרות מתייחס לכלל שלבי הפרוייקט – השלב הטרום חוזי, השלב התכנוני, השלב הביצועי והשלב הרישומי. הסכם מיטבי יקנה וודאות אפשרית מקסימלית, ייתן מענה לתרחישים אפשריים שונים ויגן על בעלי הזכויות, לרבות באמצעות העמדת בטוחות על יד היזם.
את המפרט הטכני עורך ב"כ הבעלים, בשיתוף עם המפקח שנבחר על ידי הנציגות, ויחד מנסחים מפרט עשיר, המייצג את הצרכים של כלל בעלי הזכויות. המפרט הטכני יהווה נקודת מוצא לתמורות אשר יוצעו על ידי היזם. נוסח הסכם ההתקשרות והנספחים לו, לרבות המפרט הטכני, יאושרו על ידי הנציגות.

x סגור

לאחר אישור נוסח הסכם ההתקשרות והנספחים על ידי הנציגות, עורך הדין יזמן את בעלי הזכויות לכנס בו יציג לכלל בעלי הזכויות את ההסכם, יסביר את משמעויותיו המשפטיות וייתן מענה לכל שאלה שתעלה בנוגע להסכם, לפרויקט ולהתקשרות עם היזם.
ככל ומי מכם, בעלי הזכויות, דוברי שפה זרה (רוסית/אמהרית/ ערבית או כל שפה אחרת) וישנה דרישה של 20% מבעלי הזכויות לתרגום ההסכם, אזי היזם יידרש לתרגם את הסכם לשפה הזרה הרלוונטית.

x סגור

בעלי זכויות לעיתים מתקשים לבחור יזם פינוי בינוי שיבצע את הפרויקט עמו יתקשרו, כשמספר שיקולים עיקריים עומדים לנגד עיניהם, בין היתר יכולתו הפיננסית של היזם  להשלים את בניית הפרויקט, יכולתו של היזם להעניק בטוחות הולמות ויכולתו של היזם למיקסום התמורות הניתנות לבעלי הזכויות. הדרך הנכונה והנוחה ביותר לבחון את הצעות היזמים השונים בפרמטרים השונים הינה מכרז יזמים.

אז מהו מכרז יזמים בפרויקט פינוי בינוי?

כשבאמתחתו הסכם התקשרות מאושר ע"י בעלי הזכויות, עורך הדין פונה לחברות יזמיות העומדות בקריטריונים שייקבעו מראש יחד עם הנציגות, כגון וותק, ניסיון, איתנות פיננסית וכד', בהזמנה להציע הצעות לביצוע הפרויקט. למסמכי המכרז יצורף נוסח הסכם ההתקשרות ואישורו על ידי החברות היזמיות, בנוסחו הקיים והמאושר, הינו תנאי להגשת הצעתן במכרז. החברות היזמיות יידרשו להגיש הצעותיהן בכל הנוגע להסכם ההתקשרות בסוגיות המסחריות בלבד,  קרי בכל הנוגע לתמורה אשר תינתן לבעלי הזכויות ולמועדים בהסכם. במטרה לזכות במכרז היזמים, החברות היזמיות ינסו למקסם תמורות ולקצר מועדים, כאשר נקודת המוצא כאמור נקבעה מראש ע"י הבעלים, ומהווה נקודת פתיחה למו"מ.

מה הם הפרמטרים לבחירת יזם פינוי בינוי?

ראשית יש לבחון את זהות היזם – האם מדובר בחברה קיימת? חברת פרוייקט ייעודית? האם ניתנת ערבות של בעלי המניות להתחייבויות החברה הייעודית? מיהם בעלי המניות בחברה? האם מדובר בחברה פרטית? ציבורית?

יש לבחון את ניסיון היזם – האם הוא בעל ניסיון בתחום הייזום? האם הוא בעל ניסיון בביצוע? ניסיון בעיר הרלוונטית? האם ביצע פרויקטים הנמצאים בהליכי תכנון? האם ביצע פרויקטים שהסתיימו ואוכלסו? האם ישנם בעלי דירות ממליצים?

יש לבחון את חוסנו הכלכלי של היזם – מה מצבו הפיננסי? האם יש הון עצמי?

לצורך בחירת יזם, ולנוכח החשיבות המכרעת של בחירתו, חשוב לקבוע תנאי סף מצטברים לשם התחרות במרכז היזמים. בין היתר:

 • היזם יאשר את הסכם ההתקשרות המפורט אשר אושר ע"י בעלי הזכויות, על נספחיו, מראש.
 • על היזם להוכיח כי פינה בפועל X יחידות דיור בפרויקטים של התחדשות עירונית.
 • על היזם להוכיח כי סיים ואכלס בפועל X פרויקטים.
 • היזם יחתום על הצהרה כי לא נפתח כנגדו הליך פלילי וכי לא ידוע לו על ייתכנות לפתיחת הליך פלילי נגדו.
 • היזם יציג דוחות כספיים.

תנאי הסף הם לא רשימה סגורה, וניתן להוסיף עליה כל מידע נוסף אשר יאפשר לבעלי הזכויות לקבל החלטה מושכלת ונכונה עבורם, ולבחור ביזם בעל ניסיון, איתנות פיננסית ויכולת מוכחת כשלפניהם כל המידע הרלוונטי הנדרש לצורך קבלת החלטה.

ההצעות שיתקבלו ימוינו, יוצגו זו לצד זו באופן שיאפשר לראות את השוני בין הצעה להצעה ביחס לפרמטרים השונים, ויועלו לבחירת כלל בעלי הזכויות במסגרת כנס בחירת יזם.

x סגור

לאחר הטמעת ההצעה המסחרית בהסכם ההתקשרות שאושר, יזמנו אתכם, בעלי הזכויות לכנס חתימות. חשוב שכל בעלי הזכויות הרשומים בדירה בלשכת רישום המקרקעין, יגיעו לחתום על ההסכם.

היזם חותם על ההסכם לרוב לאחר חתימה של כ-50% מבעלי הזכויות.

x סגור

השלב החוזי | ממועד חתימת רוב בעלי הזכויות על הסכם ההתקשרות

תכנון, ביצוע והשלמת פרויקט פינוי בינוי

רוב חתימות –  על מנת להתחיל בהוצאת פרויקט פינוי בינוי אל הפועל והתנעת השלב התכנוני, יש להחתים לפחות 67% מבעלי הזכויות בבניין על הסכם ההתקשרות עם היזם.

בהסכם קבועים ליזם מועדים קצובים לקידום הפרויקט. המועד בו חותמים רוב של 67% מבעלי הזכויות על הסכם ההתקשרות מהווה מועד קובע, ממנו מתחילים להיספר המועדים הקבועים בהסכם להגשת תב"ע, היתר בניה, לתחילת עבודות ולבסוף להשלמת בניית הבניין והדירה ולרישום הזכויות על שם בעלי הזכויות.

דייר סרבן – על מנת להשלים את השלב התכנוני באישור תב"ע חדשה והוצאת היתר בניה ולעבור לשלב הביצועי של הפרויקט, יש צורך בהסכמת כלל בעלי הזכויות להסכם ההתקשרות. חרף יתרונות ההליך, פעמים רבות, מוציאים עצמם בעלי הזכויות והיזם מול קומץ בעלי זכויות ולעיתים אף מול בעל זכויות אחד בודד, שמסרבים לחתום על מסמכי הסכם ההתקשרות, ובכך, למעשה, מונעים את מימוש הפרויקט שממילא אורך זמן רב. לפתרון הבעיה האמורה חוקק חוק פינוי ובינוי (פיצויים), תשס"ו- 2006 אשר מטיל על הדייר הסרבן אחריות נזיקית כלפי יתר בעלי הזכויות אשר חתמו על הסכם ההתקשרות. משמעות הטלת אחריות נזיקית הינה כבדת משקל שכן, הדייר הסרבן עלול להיות מחויב כלפי יתר בעלי הזכויות בגין הנזק שנגרם כתוצאה מאי מימוש הפרויקט. כמו כן, ביהמ"ש רשאי לאשר את ביצוע העסקה ולמנות עורך דין או רואה חשבון, להתקשר בעסקה בשם הדייר הסרבן.

x סגור

לאחר המועד הקובע בו חתמו רוב בעלי הזכויות על הסכם ההתקשרות, ועם השלמת הכנת התכנית, יציג היזם בפני הנציגות ובפני יתר היועצים מטעם בעלי הזכויות, את תכנית התב"ע החדשה. המפקח, יחד עם עורך הדין יבדקו כי התב"ע תואמת את הוראות הסכם ההתקשרות והתחייבויות היזם על פיו, אולם הגורם המאשר את התכניות קודם להגשתן לרשויות המוסמכות, הוא הנציגות.

x סגור

תחילה מוגשת התב"ע לוועדת התכנון המקומית. וועדת התכנון המקומית בודקת עמידה בתנאים הנדרשים להגשת התב"ע לוועדה המחוזית. לאחר דיון בוועדה המקומית ואישור התכנית (לעיתים בדיון אחד ועיתים בכמה דיונים לאחר עריכת שינויים בתכנית) תועבר התכנית לוועדה המחוזית. לאחר אישור התכנית ע"י הוועדה המחוזית, התכנית תאושר להפקדה – פרסום והתנגדויות. מתן תוקף לתכנית יינתן לאחר דיון בהתנגדויות ואישורה הסופי של התכנית.

x סגור

לאחר אישור התב"ע ועם השלמת הכנת הבקשה לקבלת היתר בניה ע"י היזם, יגיש היזם את תוכניות הבקשה לרשויות המוסמכות. קודם להגשתן, תוכניות הבקשה להיתר בניה יובאו אף הן בפני הנציגות, לאישורה המקדים, לאחר בדיקתן על ידי אנשי המקצוע המלווים מטעם בעלי הזכויות.

x סגור

לרוב, כ-12 חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר בניה, ולאחר עמידת היזם בכל תנאי הרשויות המוסמכות, יתקבל היתר הבניה ופרויקט פינוי בינוי יחל באופן רשמי.

x סגור

עם קבלת היתר הבניה, ולאחר תקופת הערכות אחרונה בת מס' חודשים, במסגרתה מפנים בעלי הזכויות את דירותיהן, יחל היזם בביצוע עבודות הבנייה בפרוייקט.

x סגור

משך העבודות החל משלב תחילת הבנייה ועד להשלמת הפרוייקט תלוי בהיקף הפרוייקט ובמורכבותו, ונקבע מראש בהסכם ההתקשרות. השלמת הפרוייקט כוללת את מסירת הדירות החדשות לבעלי הזכויות, רישום בית משותף חדש ורישום זכויותיהם של בעלי הזכויות בדירותיהם החדשות בלשכת רישום המקרקעין, הכל בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות.

x סגור
תנאים מתלים

תוקפו של הסכם פינוי בינוי מותנה בתנאים מתלים, שרק עם התקיימותם, ייכנס הסכם ההתקשרות לתוקף:

 1. חתימת 100% מבעלי הזכויות בבניין על הסכם ההתקשרות. על היזם להתקדם בפרויקט ולהתחיל את השלב התכנוני כבר לאחר קבלת רוב של 67% בלבד מבעלי הזכויות בבניין, אולם בסופו של דבר, יש לקבל חתימה של כלל בעלי הזכויות, לרבות על ידי אישור בימ"ש בהליך דייר סרבן, אחרת הסכם ההתקשרות לא יכנס לתוקפו.
 2. חתימה על הסכם מימון עם גוף פיננסי מלווה אשר יעניק אשראי לבניית הפרויקט ויתן בטוחות לבעלי הזכויות, כגון ערבויות חוק מכר, ערבות שכירות, ערבות מיסים וכד'.
 3. הכרה של המתחם כמתחם פינוי בינוי בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין וקבלת כל הפטורים וההטבות הניתנות עפ"י חוק עד למועד אישור התב"ע.
 4. פטור מתשלום היטל השבחה או קבלת שומת היטל השבחה המאפשרת את קיום הפרויקט.

טרם פינוי הדירה שלכם ומסירתה ליזם לצורך תחילת ביצוע עבודות הפרוייקט, יש לוודא כי בידיכם (או בידי עורך הדין שלכם) כלל הבטוחות הבאות, המהוות תנאי הכרחי מקדים לפינוי דירות בעלי הזכויות

1
ערבויות חוק המכר

ערבויות בשווי הדירות החדשות שלכם, אותן מנפיק הגוף המממן את הפרויקט.

2
ערבות שכירות

ערבות אוטונומית שתהא תקפה לאורך כל חיי הפרויקט, אשר מטרתה להבטיח תשלומי דמי שכירות, ככל והיזם יאחר בתשלומים.

3
ערבות מיסים

ערבות אוטונומית בגובה חשיפת המס של היזם בקשר עם הפרוייקט, אשר תועמד ככל והיזם לא שילם את המיסים הנובעים מהפרויקט ועד לקבלת אישור תשלומם הסופי.

4
אישור קיום ביטוחים

קבלת אישור יועץ ביטוח מוסמך בדבר עריכת ביטוחים מתאימים לאורך כל חיי הפרויקט (ביטוחים עד לתחילת העבודות והריסת המבנה הקיים, וכן ביטוחים שיהיו תקפים מתחילת העבודות ועד להשלמת הפרויקט), הכל בהתאם להנחיות יועץ ביטוח מנוסה.

5
ערבויות נוספות

ערבויות בשווי סכומים משלימים אשר עתידים להיות משולמים לבעלי הזכויות במסגרת הפרוייקט בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות, דוגמת חלוקת רווח עודף בין היזם ובעלי הזכויות.

עם השלמת הפרויקט ומסירת החזקה בדירות החדשות, היזם יידרש להעמיד בטוחות להבטחת רישום הדירות על שמכם והבטחת תיקון ליקויים ואי התאמות, ככל ויתגלו ו/או ייווצרו בדירותיכם. על עורך הדין המלווה אתכם לוודא כי ניתנו לכם הערבויות הבאות

1
ערבות הבדק

ערבות אוטונומית להבטחת תיקון ליקויים.

2
ערבות רישום

ערבות אוטונומית להבטחת רישום הבניין כבית משותף ורישום הדירה בלשכת רישום המקרקעין על שם בעליה.

יתרונותיהם של הליכי פינוי בינוי

התאוצה שצוברים פרויקטי הפינוי-בינוי בשנים האחרונות הינה חדה ולא בכדי; יתרונותיהם משפיעים לטובה הן על בעלי הנכסים ודייריהם העתידיים, הן על הסביבה והן על איכות החיים. מבין כלל היתרונות של פרויקטים אלו, להלן הבולטים ביותר:

הגדלת שטח הדירות ושדרוגן באופן משמעותי:

 • הדירות החדשות בפרויקטי פינוי בינוי גדולות יותר מהדירות המקוריות ומאפשרות מרחב מחיה נוח ומפנק יותר לכל דייר שיגור בהן- שינוי זה לא קורה בכל הדירות ולא בכל הפרויקטים אך קורה כמעט בכולם.
 • המפרט הטכני המתקדם של הדירות החדשות כולל, בין היתר, מערכות חשמל, אינסטלציה ותקשורת חדשות, מיזוג אוויר ולפעמים גם תוספות אקסטרה כגון תאורת LED וכו', מה שלרוב לא קיים בתשתיות הישנות של הדירות המקוריות.
 • הדירות החדשות בפרויקטי פינוי בינוי מתוכננות תוך ניצול יעיל של שטח הדירה ועם שימת דגש על פונקציונליות, נוחות ולא פחות חשוב – אסתטיקה.
 • חלק מפרויקטי הפינוי-בינוי מציעים דירות חדשות עם מרפסות שמש מרווחות וממ"ד, מה שמוסיף ערך רב ומשמעותי לכל דירה.

שיפור משמעותי באיכות החיים:

 • הבניינים החדשים נבנים תוך עמידה בתקנים מחמירים של בטיחות ועמידים בפני רעידות אדמה. כמו כן (וכפי שצויין בסעיף קודם), ישנן דירות אשר מקבלות גם ממ"ד פרטי כחלק מאחד החדרים בדירה, מה שמעלה את ערכן אף יותר.
 • שלא כמו המון בניינים ישנים, הבניינים החדשים בפרויקטי פינוי בינוי נגישים לנכים ולעגלות, מה שמאפשר איכות חיים טובה יותר לכלל הדיירים, כולל אלו הזקוקים לנגישות.
 • הבניינים כוללים תשתיות חדשות ומודרניות כגון מעליות נעימות, חניונים בהתאם לכמות הדירות החדשה, גינון ופיתוח סביבתי ועוד, המציעים איכות חיים גבוהה יותר.

הגדלת היצע הדיור:

 • פרויקטי פינוי בינוי מאפשרים ניצול יעיל יותר של שטחי קרקע בערים, על ידי בניית מספר רב יותר של דירות לגובה, מה שממאפשר כמות גדולה יותר של דיירים – על פחות שטח קרקע.
 • הגדלת היצע הדיור יכולה לתרום להפחתת מצוקת הדיור ולריסון עליית מחירי הדיור.

חיזוק הקהילה:

 • תהליך פינוי בינוי מאפשר יצירת קהילה חדשה ומגובשת של דיירים חדשים, תוך חיזוק הקהילה הקיימת, הנובע משיתוף פעולה לאורך כל התהליך.
 • חיזוק הקשרים החברתיים: הקהילה החדשה מאפשרת יצירת קשרים חברתיים חדשים ותמיכה הדדית בין הדיירים.

דגשים נוספים בתהליך פינוי בינוי

זכרו כי ליווי צמוד של עורך דין המתמחה בהתחדשות עירונית, בעל ניסיון אמיתי ומשמעותי בליווי פרויקטים ובעריכת הסכמים מסוג זה, יביא להליך מיטבי ומוצלח – מאורגן יותר, יעיל יותר, מהיר יותר, יאפשר מיקסום של התמורות אותן יקבלו בעלי הזכויות, יקנה לבעלי הזכויות ביטחון הכרחי וישמור על זכויותיהם לאורך ההליך כולו.

צרו
איתנו קשר.