מאמרים מקצועיים
פינוי בינוי והתחדשות עירונית

עליות מחירי השכירות על רקע סביבת הריבית והתחדשות עירונית- הקומה ה 12/מאקו

גיא יקותיאל | 31.08.2023 השכרת דירה בתמא