מאמרים מקצועיים
פינוי בינוי והתחדשות עירונית

מתחם הרצל שילה

גיא יקותיאל | 30.07.2023 מתחם שילה הרצל רמת גן
מתחם שילה הרצל רמת גן
שם הפרוייקט
מתחם הרצל שילה
כתובת
קלאוזנר 4, קלאוזנר 11, שילה 11, ר"ג
סוג הפרויקט
פינוי בינוי
שם היזם
בית וגג אחזקות בע"מ 516343746
מספר היחידות החדשות שתבננה
340 + שטחי מסחר ומשרדים
דירות מפונות
132

פרויקט ענק במרכז העיר רמת גן, הכולל כ 18 בניינים ישנים. לבקשת העירייה, צורף למתחם בניין שאינו חלק מהמתחם המקורי אך גובל בבית הספר שיש להרחיבו. במסגרת הפרויקט יקבלו דיירי הבניין דירות במתחם החדש ועל שטח הבניין הקיים יורחב בית הספר לרווחת הדיירים החדשים של הפרויקט.